Minerydding

Livet er ikke blitt det samme etter Everest. Å mestre noe så ekstremt har betydd mer enn at dørene åpner seg. Øynene og ørene åpnet seg også. Å være sterk, fri og kunne bevege seg uhindret er ikke en selvfølge.

Randi har innsett at hun har et overskudd som er større enn hun trenger til eget forbruk. Dette overskuddet har hun  bestemt seg for å bruke til å hjelpe andre.

Fra 2007 til 2012 har det rent konkret gått ut på å samle inn penger til minerydding i Afghanistan. Ca kr 750.000 er samlet inn til mineryddingskontoen 9760.01.09107.

Innsamlingen har skjedd i nært samarbeid med Danish demining group.

Randi har selv besøkt teamet som rydder i Mazaar i Nord-Afghanistan. Én av minerydderne ser du på bildet her.