Referanser

Interpress Norge AS

Du kom inn som et friskt pust og satt noen andre ord på det vi hadde vært gjennom på salgsmøtet den dagen.

Hei Randi.

Tusen takk for et inspirerende og flott foredrag på slutten av en aktiv og stressende dag hos oss i Intepress.
Du kom inn som et friskt pust og satt noen  andre ord på det vi hadde vært gjennom på salgsmøtet  den  dagen.
Salg  hadde trent på  å mestre nye utfordringer.
Dine historier om det å ikke gi seg , og ikke minst det at vi alle har et valg , ga oss en ny vingling på  det vi hadde vært igjennom .
Det hele virket litt enklere når du fortalte det på din inspirerende og positiv måte.
Vi  har snakket mye om den i ettermiddagen du var hos oss  og hva det gav oss.Ditt smittende  humør , inspirasjon og hvilke valg vi har  her i livet.
Tusen takk , vi vil mer enn gjerne  anbefale foredraget ditt  videre.

Med vennlig hilsen
Marit Nilsen

Interpress Norge AS ,PB 214,Leiraveien 11,2001Lillestrøm,Norway
Tel +47 22 57 32 46 Mobil +4790579037
Email:marit.nilsen@interpress-no.no