Referanser

Component Software AS

En gratulasjon til Randi Skaug, som toppet listen som beste foredragsholder med en snittkarakter på 5,16. Svært imponerende, spesielt sett i lys av at skalaen faktisk bare gikk fra 1-5… !

Takk for sist, og tusen takk for meget gode presentasjoner på torsdagens konferanse. Uten deres innsats hadde vi aldri kunnet arrangere en så vellykket konferanse!

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltagerne, snittkarakteren ligger på 3,93 på en skala fra 1-5, hvilket vi er godt fornøyd med.

Det var totalt 136 deltagere på konferansen .
Igjen, tusen takk for innsatsen!

Best regards
Mona Eng
Marketing Coordinator